Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Majątek Spółki:

Wysokość kapitału zakładowego: 7.683.000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych)
podzielony na 7 683 udziały objęte przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Kapitał zapasowy - 10 433 080,32 zł

Kapitał rezerwowy i z aktualizacji wyceny - 5 841 902,92

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-14 08:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 13:19
Majątek

1. Majątek trwały

- grunty

- prawo wieczystego użytkowania

- budynki i budowle

- maszyny i urządzenia

- środki transportu

- wartości niematerialne i prawne

- inwestycje rozpoczęte

2. Majątek obrotowy m.in.

- zapasy 5 710 409,15

- należności krótkoterminowe 4 053 330,61

- inwestycje krótkoterminowe  148 417,17

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 188 371,78

Wartości brutto środków trwałych (stan na 30.09.2018 r.) 87 276 510,86

Umorzenie (stan na 30.09.2018 r.) 55 207 886,60

Wartość netto (stan na 30.09.2018 r.) 32 068 644,26

3. Suma aktywów (stan na 30.09.2018 r.) 45 967 063,66 zł

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-14 08:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 13:18
Rok obrotowy

Rokiem obrotowym spółki jest kolejnych dwanaście miesięcy kalendarzowych rozpoczynające się pierwszego października każdego roku.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-04 10:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 11:49
Sytuacja ekonomiczno - finansowa Spółki za okres 2005-2018
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-19 13:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-07-29 08:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 13:16

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel: (094) 35 260 11 wew. 45,
e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4515
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-19 13:19

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-11-275
REGON: 330259604
KRS nr: 0000173703
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Dane kontaktowe

centrala: tel.: +48 94 35 260 11
sekretariat: tel. +48 94 35 244 54
fax: +48 94 35 228 72

Telefon Alarmowy: pogotowie ciepłownicze - 993
lub bezpośrednio
+48 94 35 260 11 wew. 58

e-mail: mec@mec.kolobrzeg.pl
serwis internetowy: http://www.mec.kolobrzeg.pl

Godziny urzędowania

w dni powszednie: 7.00-15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 266838
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-27 09:47

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl