Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mec.kolobrzeg.pl

Treść strony

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne użytkownicy powinni być o problemie odpowiednio poinformowani. Od chwili uzyskania informacji o cookies decyzja (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli.

Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce: kliknij tutaj.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-13 13:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-13 13:58

Informacja o wejściu w życie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o. informuje o wejściu w życie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859), która przedłuża stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej do 30 czerwca 2025 roku oraz wprowadza zmiany obliczania maksymalnej ceny dostawy ciepła i ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

W rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi, jako najkorzystniejsze są:

·         w grupie taryfowej A  - ceny i stawki aktualnie stosowanej taryfy,

·         w grupie taryfowej B i C - średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczona dla systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę za usługi przesyłowe w tym systemie.

Ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz stawki opłat za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego MEC w Kołobrzegu Spółka z o.o.  stosowane w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi obowiązujące od            1 lipca 2024r. - wartość w tabeli przedstawiono w kwotach netto

Grupa taryfowa

Cena za zamówioną moc cieplną w zł/MW/m-c

Cena ciepła zł/GJ

Cena nośnika ciepła zł/m³

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe w zł/MW/m-c

Zmienna stawka opłaty za usługi zł/GJ

B1

4 992,77

111,86

11,84

3 463,95

11,90

B2

4 992,77

111,86

11,84

5 624,27

22,58

 

 

 

 

 

 

Grupa taryfowa

Cena za zamówioną moc cieplną w zł/MW/m-c

Cena ciepła zł/GJ

 

 

 

C

6 773,18

107,10

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dział Księgowości
  data wytworzenia: 2024-06-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-06-28 12:23

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2024 DO 30 CZERWCA 2024 R.

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu, w nawiązaniu do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4210.1.19.8.2023.284.XIX.BK z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia XIX taryfy dla ciepła, informujemy o wprowadzeniu XIX taryfy dla ciepła od dnia 01 lutego 2024 r.

W rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi, jako najkorzystniejsze są:

·  w grupie taryfowej A oraz C - ceny i stawki aktualnie stosowanej taryfy,

·  w grupie taryfowej B - średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczona dla systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę za usługi przesyłowe w tym systemie.

 

Zgodnie z ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 z późn. zm.) dokonano aktualizacji cen. Na nowo obliczono najniższą cenę dla systemu ciepłowniczego MEC w Kołobrzegu, która stosowana będzie w okresie od 1 lutego 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. dla uprawionych grup odbiorców.

Szczegółowa kalkulacja cen oraz cennik wytwarzania ciepła z rekompensatą wraz ze stawkami opłat za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego MEC w Kołobrzegu sp. z o.o. dostępne są pod linikiem:

Informacja dla odbiorców dotycząca cen maksymalnych w okresie od 1 lutego 2024 do 30 czerwca 2024 r. - Miejska Energetyka Cieplna Kołobrzeg (mec.kolobrzeg.pl)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator systemu
  data wytworzenia: 2024-01-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-01-17 12:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-17 12:40

XIX TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LUTEGO 2024 R.

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OSZ.4210.1.19.8.2023.284.XIX.BK z dnia 16 stycznia 2024 r. zatwierdził taryfę dla ciepła. Decyzja została opublikowana  w „Biuletynie Branżowym URE – Ciepło” 14/2024 16 stycznia 2024 r. Taryfa wynikająca z powyższej decyzji będzie obowiązywać począwszy od 1 lutego 2024 r. 

Wszelkie zapytania dotyczące taryfy prosimy kierować do Sekcji Obsługi Klienta.

Taryfa dostępna jest pod linkiem : XIX Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 lutego 2024 r. - Miejska Energetyka Cieplna Kołobrzeg (mec.kolobrzeg.pl) 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator systemu
  data wytworzenia: 2024-01-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-01-17 11:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-17 12:01

Komunikat o dniu wolnym od pracy

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o informuje, że w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy – 11 listopada przypadający w 2023 r. w sobotę ustalony został w dniu 27 grudnia 2023 r. dodatkowy, wynikający z rozliczenia wymiaru czasu pracy, dzień wolny od pracy. W tym dniu biuro Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu sp . o.o. będzie nieczynne. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator systemu
  data wytworzenia: 2023-12-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-12-18 09:33

INFORMACJA O ZMIANIE XVIII TARYFY DLA CIEPŁA WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ CEN MAKSYMALNYCH DLA ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu, w nawiązaniu do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4210.2.3.8.2023.284.XVIII.JC z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia pierwszej zmiany taryfy dla ciepła, informujemy o wprowadzeniu zmiany taryfy od dnia 1 maja 2023 r.

Zatwierdzona taryfa dla ciepła wprowadza spadek cen ciepła od 12% do 29% dla poszczególnych grup odbiorców.

Zgodnie z ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 z późn. zm.) dokonano aktualizacji cen. Na nowo obliczono najniższą cenę dla systemu ciepłowniczego MEC w Kołobrzegu, która stosowana będzie w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla uprawionych grup odbiorców.

W rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi, jako najkorzystniejsza jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczona dla systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę za usługi przesyłowe w tym systemie.

O każdej zmianie cen i stawek opłat MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o. powiadamia pisemnie Odbiorcę co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem. MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Biuletynie Branżowym URE.  

Szczegółowa kalkulacja cen oraz cennik wytwarzania ciepła z rekompensatą wraz ze stawkami opłat za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego MEC w Kołobrzegu sp. z o.o. zawarte są  w poniższym załączniku.

Taryfa dostępna jest pod linkiem https://www.bip.mec.kolobrzeg.pl/65,uslugi-i-taryfa 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator systemu
  data wytworzenia: 2023-04-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-04-12 11:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-12 11:57

Zmiana Taryfy XVIII wraz z informacja o maksymalnych cenach dostawy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dział Księgowości
  data wytworzenia: 2023-04-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-04-12 11:58

Informacja dla odbiorców dotycząca cen maksymalnych w okresie od 1 marca 2023 do 31 grudnia 2023 r.

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o. informuje, że w dniu 15 lutego 2023r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej: ustawą z dnia 8 lutego 2023r.)która ma na celu m.in. zagwarantowanie podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (m.in. gospodarstwom domowym i instytucjom użyteczności publicznej, takim jak np. szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, a także wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym i podmiotom, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego zapewniają dostawę ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności), że ceny ciepła w okresie od 1 marca 2023r. do 31 grudnia 2023r. nie wzrosną powyżej 40% w odniesieniu do cen obowiązujących u danego sprzedawcy  w dniu 30 września 2022r.

Na mocy ustawy z dnia 8 lutego 2023r. dla podmiotów uprawnionych sprzedawca ciepła nie może zastosować cen wyższych niż tzw. maksymalne ceny dostawy ciepła (obliczone według cen i stawek opłat obowiązujących u danego sprzedawcy w dniu 30 września 2022r. powiększonych o 40%). Jednak w przypadku, gdy maksymalna cena dostawy ciepła jest w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym wyższa od:

1.       średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatąobliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie albo

2.       ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym

przedsiębiorstwo energetyczne ma zastosować w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi w tym miesięcznym okresie rozliczeniowym cenę najniższą.

 

W związku z powyższym Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. informuje, że najkorzystniejsza dla odbiorców okazała się średnia cena z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym.

 

Szczegółowa kalkulacja cen oraz cennik wytwarzania ciepła z rekompensatą wraz ze stawkami opłat za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego MEC w Kołobrzegu sp. z o.o. zawarte są w poniższym załączniku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator systemu
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-03-02 14:43

Taryfa obowiązująca od 1 grudnia 2022 r.

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OSZ.4210.1.15.10.2022.284.XVIII.JC z dnia 16 listopada 2022 r. zatwierdził taryfę dla ciepła. Decyzja została opublikowana  w „Biuletynie Branżowym URE – Ciepło” 739/2022 16 listopada 2022r. Taryfa wynikająca z powyższej decyzji będzie obowiązywać począwszy od 1 grudnia 2022 r. Taryfa jest dostępna na stronie: https://www.bip.mec.kolobrzeg.pl/65,uslugi-i-taryfa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator systemu
  data wytworzenia: 2022-12-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-02 07:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-02 07:34

Zatwierdzony przez Zarządcę Rozliczeń Cennik Wytwarzania Ciepła Z Rekompensatą obowiązujący od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.) Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o podaje zatwierdzony przez Zarządcę Rozliczeń " Cennik Wytwarzania Ciepła z Rekompensatą obowiazujący od 1 grudnia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.". Cennik jest dostępnypod linkiem:

Zatwierdzony przez Zarządcę Rozliczeń Cennik Wytwarzania Ciepła Z Rekompensatą obowiązujący od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. - Miejska Energetyka Cieplna Kołobrzeg (mec.kolobrzeg.pl) 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator systemu
  data wytworzenia: 2022-12-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-02 08:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-03 10:16

Cennik Wytwarzania Ciepła Z Rekompensatą obowiazujący od 1 października 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.) Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o podaje Cennik Wytwarzania Ciepła z Rekompensatą od 1 pażdziernika 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Cennik dostępny jest pod linkiem:

http://www.mec.kolobrzeg.pl/?cennik-wytwarzania-ciepla-z-rekompensata-obowiazujacy-od-1-pazdziernika-2022-r-do-30-listopada-2022-r,920

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator systemu
  data wytworzenia: 2022-12-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-02 08:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-02 08:28

Informacja dla odbiorców.

Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu sp. z o.o.  informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz.U. 2022 r. poz. 1967) regulująca zasady ustalania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla podmiotów wymienionych w art. 4 ustawy.

Zgonie z treścią art. 5 i 6 ustawy uprawnieni odbiorcy ciepła są zobowiązani do złożenia sprzedawcy ciepła oświadczenia zgodnie ze wzorem  określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1975).

Powyższe oświadczenia należy składać w terminie do 11 października 2022 r. na adres siedziby naszej Spółki

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią ustawy osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy,  która mimo ciążącego na niej obowiązku nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec podmiotu uprawnionego, na zasadach określonych odpowiednio w art. 5 i 6 ustawy.

Oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów uprawnionych.

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz.U. 2022 r. poz. 1967) oraz Rozporządzenie  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1975) umieszczone zostały poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administartor systemu
  data wytworzenia: 2022-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-21 13:48

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-21 13:52

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administartor systemu
  data wytworzenia: 2022-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-21 13:55

Zmiana XVII Taryfy w części dotyczącej Kotlowni Podczele

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OSZ.4210.2.16.4.2022.284.XVII.BK z dnia 17 maja 2022 r. postanowil zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 października 2021 r. OSZ.4210.22.12.2021.284.XVII.BK zmienioną decyzją z dnia 9 marca 2022 r. Nr OSZ.4210.2.2.9.2022.284. XVII.BK i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo drugą zmianę XVII taryfy dla ciepła, stanowiącą załącznik do decyzji.

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Zmiana Taryfy wynikajaca w decyzji Prezesa URE z dnia 17 maja 2022 r. obowiązywać będzie od 1 czerwca 2022 r.

Taryfa jest dostępna na naszej stronie - kliknij tutaj.

Wszelkie zapytania dotyczące taryfy prosimy kierować do Pani Grażyny Bownik - Sekcja Obsługi Klienta.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-17 12:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-17 12:36

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU SPÓŁKI W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, w trosce o zdrowie klientów, pracowników a także ciągłość dostaw ciepła, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. informuje, że obsługa interesantów została wstrzymana do odwołania.

Pisma, wnioski, faktury, podania można składać w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres ul. Kołłątaja 3 78-100 Kołobrzeg lub w skrzynce do korespondencji ustawionej przy wejściu do siedziby Spółki. Możliwy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 94 35 260 11-15, fax +48 94 35 228 72 oraz e-mailowy: mec@mec.kolobrzeg.pl. Wszelkie numery telefonów oraz adresy mailowe do komórek organizacyjnych Spółki znajdują się na stronie: www.mec.kolobrzeg.pl w zakładce kontakt.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-19 11:23

Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące MEC w Kołobrzegu - w szczególności o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach przedsiębiorstwa, majątku, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy jednostki.

Prezes Zarządu Andrzej Olichwiruk

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-13 12:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-26 11:43
Nowe postępowania o udzielenie zamówienia.

Ogłoszenia w sprawie udzielenia zamówień w Spółce opublikowane sa na naszej stronie internetowej:

http://mec.kolobrzeg.pl/?przetargi,4

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Chmielewski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-03-05 08:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-08 07:49

Zmiana Taryfy

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OSZ.4210.2.2.9.2022.284.XVII.BK z dnia 9 marca 2022 r. postanowil zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 października 2021 r. OSZ.4210.22.12.2021.284.XVII.BK i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę XVII taryfy dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Zmiana Taryfy wynikajaca w decyzji Prezesa URE z dnia 9 marca 2022 r. obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2022 r.

Taryfa jest dostępna na naszej stronie - kliknij tutaj.

Wszelkie zapytania dotyczące taryfy prosimy kierować do Pani Grażyny Bownik - Sekcja Obsługi Klienta.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administartor systemu
  data wytworzenia: 2021-05-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-04 13:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-25 09:29

Taryfa obowiązująca od 5 listopada 2021 r.

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OSZ.4210.22.12.2021.284.XVII.BK z dnia 21 pażdziernika 2021 r. zatwierdził taryfę dla ciepła. Decyzja została opublikowana w „Biuletynie Branżowym URE – Ciepło” 373/2021 21 października 2021 r. Taryfa wynikajaca z powyższej decyzji będzie obowiązywać począwszy od 5 listopada 2021 r. Do tego czasu obowiązywać będzie taryfa zatwierdzona decyzją Prezesa URE OSZ.4210.5.13.2020.284.XVI.BK z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniona decyzją Prezesa URE OSZ.4210.3.5.2021.XVI.284.BK z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Taryfa jest dostępna na naszej stronie - kliknij tutaj.

Wszelkie zapytania dotyczące taryfy prosimy kierować do Pani Grażyny Bownik - Sekcja Obsługi Klienta.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator systemu
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-26 11:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-26 11:08

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

W związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o publikuje Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Adamiak
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-25 07:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-25 07:53

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Adamiak
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-25 07:54

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o.
tel: (094) 35 260 11 wew. 45, e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 192954
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-28 12:31:30