Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mec.kolobrzeg.pl

Treść strony

Majątek Spółki:

Wysokość kapitału zakładowego: 7.683.000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych)
podzielony na 7 683 udziały objęte przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Kapitał zapasowy - 10 919 636,63 zł

Kapitał rezerwowy i z aktualizacji wyceny - 5 824 816,78

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-14 08:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-02 12:38
Majątek

1. Majątek trwały

- grunty

- prawo wieczystego użytkowania

- budynki i budowle

- maszyny i urządzenia

- środki transportu

- wartości niematerialne i prawne

- inwestycje rozpoczęte

2. Majątek obrotowy m.in.

- zapasy 3 610 203,76

- należności krótkoterminowe 3 525 760,47

- inwestycje krótkoterminowe  2 262 007,14

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 328 405,18

Wartości brutto środków trwałych (stan na 30.09.2020 r.) 89 652 234,16

Umorzenie (stan na 30.09.2020 r.) 61 032 010,87

Wartość netto (stan na 30.09.2020 r.) 28 620 223,29

3. Suma aktywów (stan na 30.09.2020 r.) 43 809 817,32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dział Księgowości
  data wytworzenia: 2021-07-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-14 08:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-02 12:45
Rok obrotowy

Rokiem obrotowym spółki jest kolejnych dwanaście miesięcy kalendarzowych rozpoczynające się pierwszego października każdego roku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-04 10:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 11:49
Sytuacja ekonomiczno - finansowa Spółki za okres 2005-2020

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-07-29 08:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-02 12:43

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel: (094) 35 260 11 wew. 45,
e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8071
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-02 12:45