Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mec.kolobrzeg.pl

Treść strony

Majątek Spółki:

Wysokość kapitału zakładowego: 7.683.000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych)
podzielony na 7 683 udziały objęte przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Kapitał zapasowy - 11 244 201,02 zł

Kapitał rezerwowy i z aktualizacji wyceny - 5 800 252,39

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-14 08:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-25 11:38
Majątek

1. Majątek trwały

- grunty

- prawo wieczystego użytkowania

- budynki i budowle

- maszyny i urządzenia

- środki transportu

- wartości niematerialne i prawne

- inwestycje rozpoczęte

2. Majątek obrotowy m.in.

- zapasy 3 965 562,82

- należności krótkoterminowe 4 137 953,47

- inwestycje krótkoterminowe     259 641,18

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 180 330,12

Wartości brutto środków trwałych (stan na 30.09.2021 r.) 95 256 733,61

Umorzenie (stan na 30.09.2021 r.) 65 992 621,58

Wartość netto (stan na 30.09.2021 r.) 29 264 112,03

3. Suma aktywów (stan na 30.09.2021 r.) 46 927 607,82

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dział Księgowości
  data wytworzenia: 2021-07-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-14 08:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-25 11:43
Rok obrotowy

Rokiem obrotowym spółki jest kolejnych dwanaście miesięcy kalendarzowych rozpoczynające się pierwszego października każdego roku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-04 10:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 11:49
Sytuacja ekonomiczno - finansowa Spółki za okres 2005-2021

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-07-29 08:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-25 11:48

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel: (094) 35 260 11 wew. 45,
e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9464
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-25 11:49