Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mec.kolobrzeg.pl

Treść strony

Majątek Spółki:

Wysokość kapitału zakładowego: 7.683.000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych)
podzielony na 7 683 udziały objęte przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Kapitał zapasowy - 11 244 201,02 zł

Kapitał rezerwowy i z aktualizacji wyceny - 5 800 252,39

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-14 08:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-25 11:38

Majątek

 1. Majątek trwały:
  • grunty
  • prawo wieczystego użytkowania
  • budynki i budowle
  • maszyny i urządzenia
  • środki transportu
  • wartości niematerialne i prawne
  • inwestycje rozpoczęte
 2. Majątek obrotowy m.in.:
  • zapasy: 3 965 562,82
  • należności krótkoterminowe: 4 137 953,47
  • inwestycje krótkoterminowe: 259 641,18
  • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 180 330,12
  Wartości brutto środków trwałych (stan na 30.09.2021 r.): 95 256 733,61 zł
  Umorzenie (stan na 30.09.2021 r.): 65 992 621,58 zł
  Wartość netto (stan na 30.09.2021 r.): 29 264 112,03 zł
 3. Suma aktywów (stan na 30.09.2021 r.): 46 927 607,82 zł

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dział Księgowości
  data wytworzenia: 2021-07-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-14 08:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-25 11:43
Rok obrotowy

Rokiem obrotowym spółki jest kolejnych dwanaście miesięcy kalendarzowych rozpoczynające się pierwszego października każdego roku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-04 10:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 11:49
Sytuacja ekonomiczno - finansowa Spółki za okres 2005-2021

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-07-29 08:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-25 11:48

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel: (094) 35 260 11 wew. 45,
e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18382
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-25 11:49:36