Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mec.kolobrzeg.pl

Treść strony

Kontrola sanitarna.
W dniu 25 czerwca 2008 r. miała miejsce kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania przepisów higienicznych i zdrowotnych dotyczących środowiska pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Chmielewski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-04-20 14:03
Protokół kontroli sanitarnej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-04-20 14:04
Kontrola sanitarna.
W dniu 27 czerwca 2008 r. miała miejsce kontrola sanitarna w zakresie oceny stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w Stacji Uzdatniania Wody i Laboratorium.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-04-22 11:16
Protokół kontroli sanitarnej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-04-22 12:41
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli
W dniach od 30 marca 2009 do 8 maja 2009 r. 2008 r. w Spółce miała miejsce kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji wybranych zadań wynikających z postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych sprawie klimatu w latach 2006-2008. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu w zakresie gospodarki uprawnieniami do emisji CO2 w ramach wspólnotowego systemu handlu tymi uprawnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Chmielewski
  data wytworzenia: 2009-05-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-22 13:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-05 10:27
Wystąpienie pokontrolne.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-22 13:14

Kontrola sanitarna

W dniu 18 i 21 grudnia 2009 r. miała miejsce kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania przepisów higienicznych i zdrowotnych dotyczących środowiska pracy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-08 10:46

Protokół kontroli sanitarnej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-08 10:47

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

W dniach od 7 do 15 kwietnia 2010 w Spółce miała miejsce kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. w jej wyniku został w dniu 16 kwietnia 2010 r. wydany nakaz oraz skierowano do Spółki w dniu 19 kwiatenia wystąpienie pokontrolne.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-11 10:13

Nakaz i wystąpienie PIP

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-11 10:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 10:24

Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego

W dniach od 27 września do 30 września 2011 r. w Spółce miała miejsce kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego dotycząca zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwroru.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-14 10:07

Protokół z kontroli.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-14 10:08

Kontrola sanitarna.

W dniach 29 lutego i 1 marca 2012 r. miała miejsce kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania przepisów higienicznych i zdrowotnych dotyczących środowiska pracy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-03 13:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-03 13:20

Protokół z kontroli.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-03 13:13

Kontrola Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

W dniach od 5 marca 2013 do 19 marca 2013 r. w Spółce miała miejsce kompleksowa kontrola Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-26 13:42

Protokół z kontroli.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-26 13:43

Kontrola sanitarna.

W dniu 24 kwietnia 2013 r. miała miejsce kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania przepisów higienicznych i zdrowotnych dotyczących środowiska pracy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-03 13:20

Protokół z kontroli.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-03 13:20

Kontrola sanitarna.

W dniach 28 lutego i 4 marca 2014 r. miała miejsce kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania przepisów higienicznych i zdrowotnych dotyczących środowiska pracy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-03 13:24

Protokół z kontroli.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-03 13:24

Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dniach 20-31 maja 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę w zakresie wykorzystania środków z projektu Innovation in District Heating.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-03 12:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-03 12:42

Informacja pokontrolna.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-03 12:44

Kontrola Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

W dniach od 10 lutego 2015 do 19 lutego 2015 r. w Spółce miała miejsce kontrola Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-13 07:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-13 07:35

Protokół z kontroli

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-13 07:37

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

W dniach od 14 kwietnia 2016 do 22 kwietnia 2016 r. w Spółce miała miejsce kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-07 13:04

Protokół z kontroli

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-07 13:04

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

W dniu 8 grudnia 2016 r. w Spółce miała miejsce kontrola  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-07 13:13

Protokół z kontroli

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-07 13:13

Kontrola Okręgowego Urzędu Miar.

W dniu 13 października 2017 r.  w Spółce miała miejsce kontrola Okręgowego Urzędu Miar.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-07 13:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-07 13:07

Protokoł z kontroli

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-07 13:10

Kontrola Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W dniach od 30 listopada 2017 r. do 7 grudnia 2017 r. w Spółce miała miejsce kontrola Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-08 07:13

Protokol z kontroli

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-08 07:14

Audyt Spółki przeprowadzony przez Auditsolutions sp z o.o.

W okresie od 6 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r. w Spółce przeprowadzony został przez Auditsolutions sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Wikingów12 A zewnetrzny audyt .

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-05 13:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 13:22

Raport z audytu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-05 13:25

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

W dniach od 30 lipca do 28 sierpnia 2020 r. w Spółce miała miejsce kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administartor systemu
  data wytworzenia: 2020-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-21 10:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-21 10:53

Protokół kontroli

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator systemu
   data wytworzenia: 2020-09-21
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-09-21 10:52
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2020-09-21 10:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administartor systemu
  data wytworzenia: 2020-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-21 10:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-21 10:53

Kontrola Urzędu Transportu Kolejowego

W dniach od 21 kwietnia 2021 roku do 28 kwietnia 2021 r. w Spólce miała miejsce kontrola Urzedu Transpostu Kolejowego.Zakresem kontroli objete było bezpieczeństwo ekspoloatacji bocznicy kolejowej spółki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Chmielewski
  data wytworzenia: 2021-07-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-02 09:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-02 09:26

Protokół z kontroli UTK

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urząd Transposportu Kolejowego
   data wytworzenia: 2021-05-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-07-02 09:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator systemu
  data wytworzenia: 2021-07-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-02 09:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-02 09:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16196
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-02 09:29:43