Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mec.kolobrzeg.pl

Treść strony

XIX TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LUTEGO 2024 R.

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OSZ.4210.1.19.8.2023.284.XIX.BK z dnia 16 stycznia 2024 r. zatwierdził taryfę dla ciepła. Decyzja została opublikowana  w „Biuletynie Branżowym URE – Ciepło” 14/2024 16 stycznia 2024 r. Taryfa wynikająca z powyższej decyzji będzie obowiązywać począwszy od 1 lutego 2024 r. 

Wszelkie zapytania dotyczące taryfy prosimy kierować do Sekcji Obsługi Klienta.

Taryfa dostępna jest pod linkiem : XIX Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 lutego 2024 r. - Miejska Energetyka Cieplna Kołobrzeg (mec.kolobrzeg.pl) 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-01-17 12:12

Zmiana XVIII taryfy dla ciepła

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OSZ.4210.2.3.8.2023.284.XVIII.JC z dnia 23 marca 2023 r. postanowil zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 2022 r., OSZ.4210.1.15.10.2022.284.XVIII.JC i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę XVIII taryfy dla ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia  10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Zmiana Taryfy wynikajaca w decyzji Prezesa URE z dnia 23 marca 2023 r. obowiązywać będzie od 1 maja 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator systemu
  data wytworzenia: 2023-04-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-04-12 11:45

Decyzja Prezesa w sprawie zatwierdzenia zmiany XVIII taryfy wraz z taryfą.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator systemu
  data wytworzenia: 2023-04-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-04-12 11:48

Taryfa obowiązująca od 1 grudnia 2022 r.

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OSZ.4210.1.15.10.2022.284.XVIII.JC z dnia 16 listopada 2022 r. zatwierdził taryfę dla ciepła. Decyzja została opublikowana  w „Biuletynie Branżowym URE – Ciepło” 739/2022 16 listopada 2022r. Taryfa wynikająca z powyższej decyzji będzie obowiązywać począwszy od 1 grudnia 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator systemu
  data wytworzenia: 2022-12-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-02 07:23

XVIII taryfa obowiązująca od 1 grudnia 2022 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator systemu
   data wytworzenia: 2022-12-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2022-12-02 07:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator systemu
  data wytworzenia: 2022-12-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-02 07:30

Zatwierdzony przez Zarządcę Rozliczeń Cennik Wytwarzania Ciepła Z Rekompensatą obowiazujący od 1 grudnia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.) Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o podaje zatwierdzony przez Zarządcę Rozliczeń " Cennik Wytwarzania Ciepła z Rekompensatą obowiazujący od 1 grudnia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.". Cennik jest dostępnypod linkiem:

http://www.mec.kolobrzeg.pl/?cennik-wytwarzania-ciepla-z-rekompensata-obowiazujacy-od-1-grudnia-2022-r-do-30-kwietnia-2023-r,918

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator systemu
  data wytworzenia: 2022-12-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-02 08:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-15 09:39

XVII Taryfa obowiązująca od 5 listopada 2021 r.

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OSZ.4210.22.12.2021.284.XVII.BK z dnia 21 pażdziernika 2021 r.   zatwierdził taryfę dla ciepła. Decyzja została opublikowana w „Biuletynie Branżowym URE – Ciepło” 373/2021 21 października 2021 r. Taryfa wynikajaca z powyższej decyzji będzie obowiązywać począwszy od 5 listopada 2021 r. Do tego czasu obowiązywać będzie taryfa zatwierdzona decyzją Prezesa URE OSZ.4210.5.13.2020.284.XVI.BK z dnia  13 sierpnia 2020 r. zmieniona decyzją Prezesa URE OSZ.4210.3.5.2021.XVI.284.BK z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zygmunt Kornak
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-26 11:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-23 12:31

Taryfa obowiązująca od 5 listopada 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zygmunt Kornak
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-26 11:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-26 11:06

Zmiana XVII Taryfy

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OSZ.4210.2.2.9.2022.284.XVII.BK z dnia 9 marca 2022 r. postanowil zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia  21 października 2021 r. OSZ.4210.22.12.2021.284.XVII.BK i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę XVII taryfy dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia  10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Zmiana Taryfy wynikajaca w decyzji Prezesa URE z dnia 9 marca 2022 r. obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2022 r.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-23 12:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-25 09:30

Zmiana XVII Taryfy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zygmunt Kornak
  data wytworzenia: 2022-03-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-23 12:34

Zmiana XVII Taryfy w części dotyczącej Kotlowni Podczele

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OSZ.4210.2.16.4.2022.284.XVII.BK  z dnia 17 maja 2022 r. postanowił zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia  21 października 2021 r. OSZ.4210.22.12.2021.284.XVII.BK zmienioną decyzją z dnia 9 marca 2022 r. Nr OSZ.4210.2.2.9.2022.284. XVII.BK i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo drugą zmianę XVII taryfy dla ciepła, stanowiącą załącznik do decyzji. 

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia  10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Zmiana Taryfy wynikajaca w decyzji Prezesa URE z dnia 17.05.2022 r. obowiązywać będzie od 1 czerwca 2022 r.

 

Wszelkie zapytania dotyczące taryfy prosimy kierować do Pani Grażyny Bownik - Sekcja Obsługi Klienta

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administartor systemu
  data wytworzenia: 2022-05-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-17 12:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-17 12:35

Decyzja Prezesa URE o drugiej zmianie taryfy z dnia 17.05.2022 (Kotłownia Podczele)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zygmunt Kornak
  data wytworzenia: 2022-05-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-17 12:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-17 12:29
Regulamin dostawy ciepła

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu, spółka z o.o. w Kołobrzegu opracowała Regulamin dostawy ciepła określający warunki przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczych, zasady świadczenia usług w zakresie obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.
Regulamin ten został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg zarządzeniem z 27 marca 2018 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-01-26 10:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-17 10:57
Regulamin dostawy ciepła

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-01-26 10:27

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel: (094) 35 260 11 wew. 45,
e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19290
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-17 12:27:24