Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mec.kolobrzeg.pl

Treść strony

W dniu 15-02-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

Finansowanie zakupu używanej koparko - ładowarki WB97S – 5.


Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :
SG Eguipment Leasing Polska sp. z o.o.
ul.Marszałkowska 111
01-102 Warszawa

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art. 133 ust.1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 3).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-02 14:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-18 09:07

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o. informuje, że unieważniła postepowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą:

Dostawa i finansowanie samochodu ciężarowego DUCATO: 2,2 MJ; FURGON H1; ŚREDNI, fabrycznie nowy rok produkcji 2011, do przewozu 6 osób (łącznie z kierowcą)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-18 08:40
Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o. informuje, że unieważniła postepowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą:

Dostawa i finansowanie samochodu ciężarowego FIORINO KOMBI ELEGANT 1.3 MJ 75KM EURO 5, fabrycznie nowy rok produkcji 2011, do przewozu 5 osób (łącznie z kierowcą)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-18 08:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-18 08:57

W dniu 17-03-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

"Modernizacja kotła WR-25 K-5 w technologii ścian szczelnych"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :
Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych
"ENERGOSERWIS" Spółka Akcyjna
ul. Mełgiewska7/9 20-952 Lublin


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art. 133 ust.1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 3).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-18 08:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-31 11:19

W dniu 7-03-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Zakup wraz z dostawą przepustnic HOGFORS oraz napędów AUMA”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

SANI-TECH Grupa SBS Wacław Bogdan Łazarczyk
ul. Sienkiewicza 10
78-100 Kołobrzeg

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-31 11:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-31 11:21

W dniu 31-03-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Wykonanie remontu suwnicy bramowej nr 2”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :
 

Zakład Usługowo – Handlowy ELWIKO

Stanisław Dropik

ul. Wrocławska 38

71-034 Szczecin

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-31 11:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-31 11:23

 

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art. 133 ust.1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 3), przedmiot zamówienia: „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KOTŁA GRZEWCZEGO NA PALIWO GAZOWE Z PALNIKIEM MODUŁOWANYM FIRMY WEISCHAUPT ”, wybrała do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

Fabryka Kotłów

FAKO S.A.

ul. Stoczniowców 8

ul. Wrocławska 38

84-230 Rumia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-05 11:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-31 12:39

W dniu 19-04-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

"Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego (rok produkcji 2011) samochodu ciężarowego do przewozu 5 osób (łącznie z kierowcą)"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Mojsiuk Motor Sp. J.

Stare Bielice 128

Biesiekierz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-05 11:52

W dniu 20-04-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Zakup wraz dostawą fabrycznie nowego (rok produkcji 2011) samochodu ciężarowego do przewozu 6 osób (łącznie z kierowcą)”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Mojsiuk Motor Sp. J.

Stare Bielice 128

Biesiekierz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-05 11:53

W dniu 20-04-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”

 Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Metrolog Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 97
64-700 Czarnków

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-05 11:58

W dniu 15-04-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Wymiana izolacji ciepłochronnej napowietrznej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy użyciu otulin z wełny mineralnej pod płaszczem z blachy stalowej Aluzink (ul. Zdrojowa)”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe i Instalacyjne
Krzysztof Dmoch
ul. VI Dywizji piechoty 41 M
78-100 Kołobrzeg

W dniu 29-04-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

 Remont dróg, placu opałowego oraz wykonanie ogrodzenia”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Zakład Inżynieryjny Wodnomelioracyjny
Andrzej Zakrzewski
ul. Rubinowa 7
78-100 Kołobrzeg

W dniu 10-05-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Wykonanie technologii węzłów cieplnych przy ul. Czarnieckiego i Żółkiewskiego w Kołobrzegu”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Wielobranżowy Zakład "BUD-INST"
Zygmunt Tucholski
ul. Partyzantów 13
78-100 Kołobrzeg

W dniu 13-05-2011 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia pod nazwą:

„Dostawa miału węglowego”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Hossa sp. z o.o.
ul. Spedytorska 1/2
70-632 Szczecin

W dniu 28-06-2011 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia pod nazwą:

„DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MEC W KOŁOBRZEGU”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO
ul. Obozowa 5
78-100 Kołobrzeg

 

W dniu 22 lipca 2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ CZĘŚCI DO TAŚMOCIĄGU SKOŚNEGO ODŻUŻLANIA”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

LABOR Serwis Wulkanizacji Taśm Przenośnikowych

Artur Zgórski

Bielany Wrocławskie

ul. Wrocławska 51/3

55-040 Kobierzyce

 

W dniu 22 lipca 2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

 „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH DO BUDOWY PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH”.

w postępowaniu nr 54/2011 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający wybrał ofertę firmy:

PIW MZ – PREIZOL

Ul. Szczecińska 70

75-137 Koszalin

 

W dniu 10 sierpnia 2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

"Wykonanie technologii węzła cieplnego wymiennikowego, dwufunkcyjnego: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, w pomieszczeniu budynku przy ul. Łopuskiego dz. nr 175/31 obr. 11, w Kołobrzegu”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Wielobranżowy Zakład "BUD-INST"
Zygmunt Tucholski
ul. Partyzantów 13
78-100 Kołobrzeg

W dniu 10 sierpnia 2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

"Wykonanie technologii węzła cieplnego, jednofunkcyjnego c.o., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, w pomieszczeniu budynku przy ul. Pomorska 7 b w Kołobrzegu"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Wielobranżowy Zakład "BUD-INST"
Zygmunt Tucholski
ul. Partyzantów 13
78-100 Kołobrzeg

W dniu 10 sierpnia 2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

"Wykonanie technologii węzła cieplnego, jednofunkcyjnego c.o., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, w pomieszczeniu budynku przy ul. Zwycięzców 10 w Kołobrzegu”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Wielobranżowy Zakład "BUD-INST"
Zygmunt Tucholski
ul. Partyzantów 13
78-100 Kołobrzeg

W dniu 11 sierpnia 2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Zakup wraz z dostawą części do odżużlacza zgrzebłowego typu OZ-1/5"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Usługowy Zakład Ślusarski Ryszard Job
ul. Parkowa 1 a
78-220 Tychowo

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o. o informuje, że postępowanie nr 61/2011 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I SZKŁA LABORATORYJNEGO” zostało unieważnione z uwagi na to , że całkowita wartość zamówienia przekracza środki przeznaczone na realizację tego zamówienia.

W dniu 22-08-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO MONTAŻU WĘZŁA W BUDYNKU PRO BUD UL. SŁOWIŃCÓW DZ. 13-190”,

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Metrolog Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 97
64-700 Czarnków

W dniu 25-08-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Wykonanie przyłącza cieplnego wysokich parametrów z rur preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Zwycięzców 10 w Kołobrzegu”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

PPHU TERMO-SAN
Ryszard Biegański
ul. Koralowa 11
78-100 Kołobrzeg

W dniu 25-08-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

"Wykonanie przyłączy cieplnych wysokich parametrów z rur preizolowanych do budynków przy ul. Pomorskiej 7 i ul. Pomorskiej 7b w Kołobrzegu”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Usługi Wod-Kan CO Gaz
Marek Lazarek
Korzysttno ul. Tymiankowa 8
78-132 Grzybowo

W dniu 29-08-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Wykonanie technologii węzła cieplnego wymiennikowego, dwufunkcyjnego: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, w pomieszczeniu budynku przy ul. Pomorskiej 2 w Kołobrzegu”.

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Wielobranżowy Zakład "BUD-INST"
Zygmunt Tucholski
ul. Partyzantów 13
78-100 Kołobrzeg

W dniu 29-08-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

"Wykonanie remontu automatyki w węźle cieplnym przy ul. Piastowska 1"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Wielobranżowy Zakład "BUD-INST"
Zygmunt Tucholski
ul. Partyzantów 13
78-100 Kołobrzeg

W dniu 29-08-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

"Wykonanie remontu automatyki w węźle cieplnym przy ul. Wojska Polskiego 6C"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Wielobranżowy Zakład "BUD-INST"
Zygmunt Tucholski
ul. Partyzantów 13
78-100 Kołobrzeg

W dniu 29-08-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Wykonanie modernizacji węzła cieplnego wymiennikowego, dwufunkcyjnego: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, w pomieszczeniu budynku przy ul. Myśliwska 15-17 w Kołobrzegu"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Usługowy Zakład Instalacyjno Ogólnobudowlany S.C.
Kazimierz Stankiewicz, Zenon Zdrowowicz
ul. Budowlana 26 A/7
78-100 Kołobrzeg

W dniu 30-08-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Wykonanie wymiany kanałowej sieci cieplnej wysokich parametrów na rury preizolowane od komory K-38 do komory K-80”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

PPHU TERMO-SAN
Ryszard Biegański
ul. Koralowa 11
78-100 Kołobrzeg

W dniu 30-08-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW BIUROWYCH”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

F.H.U. Grawit
ul. Górny Bór 511
43-430 Skoczów

W dniu 5-09-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby MEC Kołobrzeg ”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

TUKAN S. C.

Paweł Tuczkowski Dariusz Antoniak

ul. Podwale Grodzkie 26

80-895 Gdańsk

W dniu 5-09-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Wykonanie technologii węzła cieplnego jednofunkcyjnego c.o., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, w pomieszczeniu budynku żłobka przy ul. Bogusława X w Kołobrzegu”.

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

W dniu 26-09-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Modernizacja technologii kotłowni gazowej w Podczelu" .

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Usługowy Zakład Instalacyjno Ogólnobudowlany S.C.
Kazimierz Stankiewicz, Zenon Zdrowowicz
ul. Budowlana 26 A/7
78-100 Kołobrzeg

W dniu 28-09-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Wykonanie technologiiremontu sklepienia kotła WR-10 KW-3 w Ciepłowni Centralnej w Kołobrzegu"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

PIEC-KRAFT

W dniu 25-11-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO”

 

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Zakład Usługowo - Handlowy
"MULTIMEDIA KOMPUTERY" D. Bloch
ul. Łopuskiego 27/2
78-100 Kołobrzeg

W dniu 30-11-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

WYBÓR HURTOWNI DLA REALIZACJI DOSTAW MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, NA ROK OBRACHUNKOWY 2011/2012

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Hurtownia Elektrotechniczna
"ENERGO-HANDEL"
ul. Krzywoustego 21
78-100 Kołobrzeg

W dniu 19-12-2011 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Zakup i dostawa nitrolenu do czyszczenia powierzchni grzejnych kotłów z osadu spalinowego”

NTN INŻYNIERING
JACEK kWIATKOWSKI
ul. Kowalska 3
45-590 Opole

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 14:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-20 12:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7993
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-12-20 12:45:01