Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mec.kolobrzeg.pl

Treść strony

Podstawy prawne działalności MEC Kołobrzeg

Spółka realizuje swoje zadania statutowe w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym m.in:

 • Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tekst jedolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U z 2012 poz. 1059 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1232)
 • TRAKTAT Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzone w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 105 poz.985) ratyfikowany ustawą o ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska (Dz.U.z 2000 r. Nr 53, poz.636)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.z 2010 r. Nr 194 poz.1291)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych ( Dz.U.z 2003 r. Nr 39, poz.338 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółówych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. Ust. z 2007 r. Nr 16 poz. 92).

Koncesje udzielone decyzjami Prezesa URE w dniu 12 października 1998 r. na:

 1. przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/171/284/U/3/98/DN, zmienioną decyzją:
  • PCC/271A/284/W/OSZ/2007/BK
 2. wytwarzanie ciepła Nr WCC/282/284/U/3/98/DN zmienioną decyzjami:
  • z dnia 21 kwietnia 2000 r. Nr WCC/285A/284/W/3/2000/RW,
  • z dnia 12 lutego 2001 r. Nr WCC/282B/284/W/3/2001/RW,
  • z dnia 18 lipca 2001 r. Nr WCC/282C/284/W/3/2001/BK.
  • z dnia 13 maja 2004 r. Nr WCC/282D/284/OSZ/W/2004/RN,
  • z dnia 8 listopada 2004 r. Nr WCC/282E/284/OSZ/W/2004/JN
  • z dnia 3 listopada 2005 r. Nr WCC/282F/284/OSZ/W/2005/RN
  • z dnia 26 stycznia 2007 r. Nr WCC/282G/284/W/OSZ/2007/BK

Taryfa dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OSZ-4210-17(9)/2015/284/XIII/BK z dnia 30 lipca 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Chmielewski
  data wytworzenia: 2007-02-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-24 11:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-25 10:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-11-24 11:55

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel: (094) 35 260 11 wew. 45,
e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12330
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-11-25 10:42:56