Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mec.kolobrzeg.pl

Treść strony

Zarząd

Zarząd Spółki reprezentuje Prezes Zarządu - Andrzej Olichwiruk.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-03 11:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-08 07:09
Kompetencje Zarządu Spółki
Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów spółki przepisami prawa, umową, a mieszczące się w granicach zwykłego zarządu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-12-03 12:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-12-03 12:31

Oświadczenia woli

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu albo dwóch prokurentów łącznie.

Na chwilę obecną funkcję prokurenta sprawują w Spółce:

 • Danuta Glowacka - Kierownik Działu Inwestycji i Remontów.
 • Marek Stachniak - Specjalista ds. inwestycji i remontów. Inspektor Nadzoru
 • Magdalena Mieńciuk - Specjalistka ds. księgowości 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-03 12:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-01 14:21

Nabywanie i zbywanie środków majątkowych

 1. Do nabycia i zbycia składników majątkowych będących środkami trwałymi o wartości początkowej nie przekraczającej 25-krotności kwoty określonej w art. 16e ust. 1 ustawy z  dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 roku, poz. 654 ze zm.) uprawniony jest Zarząd spółki.
 2. Do nabycia i zbycia pozostałych składników trwałych uprawniony jest Zarząd Spółki, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą z wyłączeniem gruntów, budynków i urządzeń  technicznych tj. sieci ciepła przesyłowych i rozdzielczych, źródeł ciepła bez osprzętu.
 3. Zawieranie przez Zarząd umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata wymaga uprzedniego zawiadomienia Zgromadzenia Wspólników.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-12-03 12:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-08 08:25

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel: (094) 35 260 11 wew. 45,
e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12616
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-01 14:21:56