Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mec.kolobrzeg.pl

Treść strony

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-11-14 08:49
Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Spółka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198).

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-11-14 08:51
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Spółki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-11-14 08:52
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198).

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-11-14 08:52
Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej przez Spółkę wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 17 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej).

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-11-14 08:53
Podstawa prawna
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.(Dz.U. nr 112, poz. 1198).

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-11-14 08:55

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel: (094) 35 260 11 wew. 45,
e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10395
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2003-11-14 08:55:50