Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mec.kolobrzeg.pl

Treść strony

 

 

Prezydent Miasta Kołobrzeg, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku (Dz. U. Nr 9, z 1997r., poz. 43 z późn. zm.) w spółkach prawa handlowego, pełni funkcję zgromadzenia wspólników.

 

Aby dowiedzieć się więcej o Prezydencie Miasta Kołobrzeg kliknij tutaj


Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-24 08:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-07 14:56

KOMPETENCJE

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • zatwierdzanie podwyższonego wskaźnika wzrostu średnich wynagrodzeń ponad normę określoną przez Komisję Trójstronną lub Radę Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 1994 roku o renegocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń (Dz. U. z 1995 Nr 1 poz. 2 z późn. zm.),
 • zmiany umowy Spółki,
 • podwyższenie kapitału zakładowego,
 • umorzenie udziałów,
 • wyrażanie zgody na zbycie i zastawienie udziałów, a także na przystąpienie nowego wspólnika,
 • uchwalanie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki,
 • nabycie i zbycie budynków i urządzeń technicznych tj. sieci przesyłowych i rozdzielczych, źródeł ciepła bez osprzętu oraz opiniowanie wysokości cen i opłat za usługi użyteczności publicznej,
 • sprawy przewidziane w art. 210 i 228 pkt 2-5 kodeksu spółek handlowych,
 • rozwiązanie, likwidacja, połączenie spółki w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wyrażającej zgodę na rozwiązanie, likwidację lub połączenie spółki,
 • przystąpienie do innych organizacji gospodarczych,
 • utworzenie filii, oddziału itp.,
 • odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu,
 • powołanie przedstawiciela Zgromadzenia Wspólników do zawarcia umów cywilnoprawnych (kontraktów) lub umów o pracę z osobami wchodzącymi w skład Zarządu spółki,
 • zatwierdzenie regulaminów pracy Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzanie planów uciepłowienia miasta, planów rozwoju w zakresie działalności statutowej spółki, planów techniczno finansowych spółki.

drukuj (KOMPETENCJE)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-24 09:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-02-13 09:05

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel: (094) 35 260 11 wew. 45,
e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8994
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-05-07 14:56:36