Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mec.kolobrzeg.pl

Treść strony

W dniu 30 stycznia 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„WYKONANIE WĘZŁA CIEPLNEGO, WYMIENNIKOWEGO, DWUFUNKCYJNEGO, AKPiA i WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. KNIEWSKIEGO 9.”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

SANITECH Grupa SBS Wacław Bogdan Łazarczyk
ul. Sienkiewicza 10
78-100 Kołobrzeg

W dniu 3 lutego 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH DO BUDOWY PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU PRZY UL. KNIEWSKIEGO 9 W KOŁOBRZEGU”.

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Finpol Rohr sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 33
01-918 Warszawa

W dniu 18 lutego 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH DO BUDOWY SIECI CIEPLNEJ WYSOKICH PARAMETRÓW WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W REJONIE UL. MAZOWIECKIEJ I UL. WIELKOPOLSKIEJ W KOŁOBRZEGU."

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

STAR PIPE S.A.
ul Gdańska 51
62-004 Czerwonak

W dniu 20 marca 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Zakup wraz z dostawą materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłączy sieci cieplnej”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Finpol Rohr sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 33
01-918 Warszawa

W dniu 21 marca 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Zakup wraz z dostawą 2 szt. odżużlaczy zgrzebłowych do kotła WR-25, KW-5”. 

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Zakład Urządzeń Ciepłowniczych
TERMAL Sp. z o.o.
ul. Młyńska 16
26-200 Końskie

W dniu 31 marca 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Remont elektrofiltru poziomego suchego typ 18/7,5/3x5,0/0,3 kotła KW-6” i „Wykonanie nowej izolacji termicznej wraz z oblachowaniem elektrofiltru poziomego suchego typ 18/7,5/3x5,0/0,3 kotła KW-5”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Bilfinger ELWO S.A.
ul. Bielska 44
43-200 Pszczyna

W dniu 9 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Przebudowa elewacji ściany południowej wraz z ociepleniem ścian parteru budynku ciepłowni CC-1 ”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Kombinat Budowlany Kołobrzeg sp. z o.o.
Bezpraw 1
78-100 Kołobrzeg

W dniu 14 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

"Wykonanie przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów z rur preizolowanych do Sanatorium „PERŁA BAŁTYKU” ul. Sikorskiego w Kołobrzegu, dz. Nr 5/2 obr.5"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

TERMO-SAN Ryszard Biegański
ul. Koralowa 10
78-100 Kołobrzeg

W dniu 22 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Monitoring wizualizacyjny kotłowni w Podczelu”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Pro-System Dorota Konopko-Madej
Będzino 55/1
76-037 Będzino

W dniu 25 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Czyszczenie powierzchni ogrzewalnej kotłów WR-25-014SN, WR-10/M i WR-10 metodą strumieniowo-ścierną”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

KOBOS Bolesław Staszczyk
Maszkowo 11
75-640 Koszalin

W dniu 25 maja 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

"Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego, dwufunkcyjnego: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, zlokalizowanego w budynku internatu WAM przy ul. Mazowieckiej 2 w Kołobrzegu"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Metrolog Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 97
64-700 Czarnków

W dniu 26 maja 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów awaryjnych suwnic bramowych, dźwigów towarowo – osobowych oraz wciągników"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Zakład Usługowo - Handlowy "ELWIKO"
Stanisław Dropik
ul. Wrocławska 38
71-034 Szczecin

W dniu 26 maja 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

"Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej spycharki gąsienicowej"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych
"BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni.
ul. Letnia 3
41-253 Czeladź

W dniu 27 maja 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

"Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego, dwufunkcyjnego: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, zlokalizowanego w budynku przy ul. Bema 2 w Kołobrzegu"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Usługowy Zakład Instalacyjno-Ogólnobudowlany s.c.

inż. Kazimierz Stankiewicz & Zenon Zdrowowicz,

ul. Budowlana 26A/7,

78-100 Kołobrzeg,

W dniu 2 czerwca 2014 rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego, dwufunkcyjnego: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, zlokalizowanego w budynku „DWP INVESTMENT” zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 11/41 obręb 18 przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Wielobranżowy Zakład "BUD-INST"
Zygmunt Tucholski
ul. Partyzantów 13
78-100 Kołobrzeg

W dniu 26 czerwca 2014 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie na zamówienie pod nazwą:

Przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem pn. "DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO”

Najkorzystniejsze oferty to oferty firm :

Przedsiębiorstwo Handlowo - Spedycyjne

"PETEK" Rupik i Tarnówka Spółka Jawna

ul. Dąbrowskiego 2

41-800 Zabrze

 

EDF Paliwa sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 1

31-587 Kraków

W dniu 16 lipca 2014 r.  rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

"Zakup wraz z dostawą materiałów z rur preizolowanych do budowy sieci cieplnych"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Finpol Rohr sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 33
01-918 Warszawa

W dniu 17 lipca 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą::

Zakup wraz z dostawą środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy:

Artykuły Gospodarstwa Domowego Hurt-Detal

W. Dumańska & H.Szymaniak

ul. Wolności 12
78-100 Kołobrzeg

 

W dniu 28 lipca 2014 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie na zamówienie pod nazwą:

"Wykonanie i dostawa 11 kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych"

Do realizacji zamówienia wybrano firmy :

Metrolog Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 97
64-700 Czarnków

SANITECH Grupa SBS Wacław Bogdan Łazarczyk
ul. Sienkiewicza 10
78-100 Kołobrzeg

Elektrotermex Wacław Bogdan Łazarczyk
ul. Bohaterów Westerplatte5
07-410 Ostrołęka

W dniu 31 lipca 2014 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie na zamówienie pod nazwą:

"Wykonanie remontu przenośnika zgrzebłowo-rurowego FULMAR 125 transportującego pyły z kotła WR-25 KW-5 wraz ze zwilżaczem pyłu FOKA w Centralnej Ciepłowni w Kołobrzegu"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy:

FERIND

Jan Krajewski

os. Piastów 52/34
31-626 Kraków

W dniu 5 sierpnia 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą::

Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby MEC Kołobrzeg

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

POLSTAR Holding sp. z o.o spółka komandytowa
ul. Modrzejewskiej 52
75-734 Koszalin

W dniu 8 sierpnia 2014 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie na zamówienie pod nazwą:

"Zakup wraz z dostawą części do taśmociągu nawęglania CC 2"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

LABOR SWTP INVESTMENT Artur Zgórski
Bielany Wrocławskie
ul. Wrocławska 51/3
55-040 Kobierzyce

W dniu 20 sierpnia 2014 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie na zamówienie pod nazwą:

Wykonanie „Sieci cieplnej od pkt.A do K41/A, ul. Armii Krajowej, ul. Katedralna, ul. Mariacka”, „Przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów do Katedry” i „Przebudowy komory K41/A ul. Mariacka”

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe

TERMO-SAN Ryszard Biegański
ul. Koralowa 10
78-100 Kołobrzeg

W dniu 27 sierpnia 2014 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie na zamówienie pod nazwą:

"Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

ANSIT sp. z o.o
ul. Sienna 72A lok 110
00-833 Warszawa

W dniu 12 września 2014 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie na zamówienie pod nazwą:

"Wykonanie remontu koparko-ładowarki WB97 S-5"

Najkorzystniejsza oferta to oferta

WIGROPOL-LR
L. Dziadkowiec R. Zwierkowski
ul. Struga 62-64
70-784 Szczecin

W dniu 9 października 2014 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie na zamówienie pod nazwą:

"Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego, jednofunkcyjnego c.o., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, zlokalizowanego w budynku klubu garnizonowego jw. 5308-17 przy ul. Łopuskiego 2 w Kołobrzegu"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Metrolog Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 97
64-700 Czarnków

W dniu 29.10.2014 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie na zamówienie pod nazwą:

"Zakup wraz z dostawą posiłków regeneracyjnych w słoiku firmy Pudliszki"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

TIS sp. z o.o
ul. Poprzeczna 3
75-841 Koszalin

W dniu 12.11.2014 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie na zamówienie pod nazwą:

"Zaprojektowanie i wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego, dwufunkcyjnego C.O. + C.W.U., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, zlokalizowanego w budynku ośrodka wczasowego „Zorza” na działce geodezyjnej nr 85 obręb 4 przy ul. Korzeniowskiego 7 w Kołobrzegu”.

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

SANITECH Grupa SBS Wacław Bogdan Łazarczyk
ul. Sienkiewicza 10
78-100 Kołobrzeg

W dniu 20.11.2014 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie na zamówienie pod nazwą:

"Zakup i dostawa do siedziby zamawiającego preparatu Nitrolen do czyszczenia powierzchni grzejnych kotłów z osadu spalinowego"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

NTN INŻYNIERING
Jacek Kwiatkowski
ul. Kowalska 3
45-590 Opole

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2014-05-30 13:16
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2015-01-19 08:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8815
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-01-19 08:53:16