Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mec.kolobrzeg.pl

Treść strony

W dniu 19-03-2010 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą:

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„TOMBUD”

Tomasz Samol

Szymanowo 57A

63-900 Rawicz

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art. 133 ust.1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 3).

W dniu 7-04-2010 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

"Wymiana izolacji ciepłochronnej napowietrznej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów na odcinku od komory ciepłowniczej K-11 do komory ciepłowniczej K-13 - ul. Zdrojowa w Kołobrzegu - przy użyciu otulin z wełny mineralnej pod płaszczem z blachy stalowej Aluzink"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Tech-Elpro s.c.

Roman Pniewski, Robert Pniewski, Robert Sawa

ul. H. Sienkiewicza 51

09-411 Biała

 

W dniu 9-04-2010 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

Wymiana sieci cieplnej kanałowej wysokich parametrów od komory K-35 przy ul. Okopowej do komory K-36 przy ul. Unii Lubelskiej i przebudowa sieci cieplnej kanałowej wysokich parametrów od komory K-36 przy ul. Unii Lubelskiej do komory K-38 przy ul. Ratuszowej w Kołobrzegu

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

Star-Pipe sp. z o.o.

ul. Gdyńska 51

62-004 Czerwonak

 

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o. o, ul. Kołłątaja 3, 78-100  Kołobrzeg, (094) 35260 11 / fax 35228 72 informuje, że w postępowaniu nr 16/2010 przeprowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem, wybrała d o realizacji zadania pn. : „Dostawa miału węglowego”  firmy :

1.   Firmę Handlową - Towarzystwo Węglowe Sp. z o.o., ul. Wysoki Brzeg 23, 41-404 Mysłowice, dostawa  25.000 ton + / -  20% miału - cena netto 1 tony miału węglowego o klasie 23.000 kJ/kg przy 30 dniowym terminie płatności wynosi – 300,00 zł/tonę.

2.   DREWEX Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 199, 42-580 Wojkowice,dostawa  25.000 ton + / - 20% miału  - cena netto 1 tony miału węglowego o klasie 23.000 kJ/kg przy 30 dniowym terminie płatności wynosi – 302,00 zł/tonę.

 Obie firmy zaproponowały utrzymanie stałości cen do 31 grudnia 2010 r.

W dniu 28-07-2010 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ CHWYTAKA CZTEROLINOWEGO DWUŁUPINOWEGO typ 105DCu WYK. D POJ. 2 M3 UKŁAD I.

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy :

FORTECH S.C.

ul.Senatorska 31

46-320 Praszka

 

W dniu 16-08-2010 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą:      

 

 „Wykonanie rozbiórki estakady ciepłowniczej odcinek III działki numer 99/2, 102/4, 105/10 i 105/11 obręb 5 w Kołobrzegu zgodnie z projektem budowlanym rozbiórki pn. „ Estakada ciepłownicza na odcinku III -cim”.

Najkorzystniejsza ofertę złożył:

Tech-Elpro s.c.

Roman Pniewski, Robert Pniewski, Robert Sawa

ul. H. Sienkiewicza 51

09-411 Biała

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art. 133 ust.1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 3).

 

W dniu 19-08-2010 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą:

”Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby MEC Kołobrzeg”

Najkorzystniejsza ofertę złożył:

TUKAN S. C.

Paweł Tuczkowski Dariusz Antoniak

ul. Podwale Grodzkie 26

80-895 Gdańsk

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art. 133 ust.1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 3).

 

W dniu 23-08-2010 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą:      

 "Wykonanie technologii węzła cieplnego W 10 c.o. + c.w.u. w układzie równoległym w budynku przy ul. Koniecpolskiego 8-10 w Kołobrzegu”.

Najkorzystniejsza ofertę złożył:

SANI-TECH Grupa SBS Wacław Bogdan Łazarczyk

ul. Sienkiewicza 10

78-100 Kołobrzeg

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art. 133 ust.1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 3).

W dniu 17-09-2010 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą:      

"Wykonanie modernizacji technologii układu c.o., instalacji elektrycznych i AKPiA w grupowym węźle cieplnym zlokalizowanym w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Narutowicza 11 w Kołobrzegu”.

Najkorzystniejsza ofertę złożył:

Usługowy Zakład Instalacyjno – Ogólnobudowlany S.C.

inż. Kazimierz Stankiewicz, Zenon Zdrowowicz

ul. Budowlana 26 A/7

78-100 Kołobrzeg

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art. 133 ust.1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 3).

W dniu 15-10-2010 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą:  

„Wykonanie przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów z rur preizolowanych do budynku wczasowego „GRYF” przy ul. Waszyngtona 1 w Kołobrzegu"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy:

Star-Pipe sp. z o.o.

ul. Gdyńska 51

62-004 Czerwonak

 

W dniu 21-10-2010 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą:  

 „Dostawa posiłków regeneracyjnych"

Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy:

Rolnik sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 1A

43-196 Mikołów

 

W dniu 22-10-2010 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą:  

„Wykonanie węzła cieplnego dwufuncyjnego c.o. + c.w.u. oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych i AKPiA w węźle cieplnym w budynku ośrodka wczasowego GRYF przy ul. Waszyngtona 1”.

 Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy:

 Usługowy Zakład Instalacyjno – Ogólnobudowlany S.C.

inż. Kazimierz Stankiewicz, Zenon Zdrowowicz

ul. Budowlana 26 A/7

78-100 Kołobrzeg

W dniu 17-12-2010 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą:  

"Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów awaryjnych suwnic bramowych, dźwigów towarowo – osobowych oraz wciągników".

 Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy:

Zakład Usługowo – Handlowy ELWIKO

Stanisław Dropik

ul. Wrocławska 38

71-034 Szczecin

 

W dniu 27-12-2010 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą:

„Zakup i dostawa nitrolenu do czyszczenia powierzchni grzejnych kotłów z osadu spalinowego”,

 Najkorzystniejsza oferta to oferta firmy:

NTN INŻYNIERING

Jacek Kwiatkowski

ul. Kowalska 3

45-590 Opole

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-03-02 09:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7438
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-03-31 11:20:07