Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:
 

Aleksander Bolko
Tadeusz Kanas
Eugeniusz Simiński
Ireneusz Pilarski
Olga Roszak-Pezała


 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-03 10:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-21 09:02
Kompetencje Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.
Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
- badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- badanie sprawozdania Zarządu spółki,
- badanie i opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
- składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności,
- zatwierdzanie nabycia i zbycia składników majątkowych będących środkami trwałymi o wartości początkowej nie przekraczającej 25- krotności kwoty określonej w art. 16e ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 z 2000 roku, poz. 654 ze zm.) z wyłączeniem gruntów, budynków i urządzeń technicznych tj. sieci ciepła przesyłowych i rozdzielczych, źródeł ciepła bez osprzętu, w których opiniuje,
- zatwierdzanie propozycji Zarządu Spółki odnośnie nowego Układu Zbiorowego Pracy i zmian Układu Zbiorowego Pracy,
- ustalanie zasad tworzenia i wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego oraz ustanawianie, regulowanie zasad tworzenia i wykorzystania innych funduszy celowych,
- wnioskowanie o odwołanie Zarządu Spółki,
- opiniowanie planów uciepłowienia miasta, planów rozwoju w zakresie działalności statutowej spółki, planów techniczno finansowych spółki, oraz cen i opłat za usługi użyteczności publicznej,
- wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 551 z późn. zm.),
- opiniowanie w sprawie podwyższenia wskaźnika wzrostu średnich wynagrodzeń ponad normę określoną przez Komisję Trójstronną lub Radę Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 1994 roku o renegocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń (Dz. U. z 1995 Nr 1 poz. 2 z późn. zm.)

drukuj

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-12-03 12:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-12-03 13:14

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel: (094) 35 260 11 wew. 45,
e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3340
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-21 09:02

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-11-275
REGON: 330259604
KRS nr: 0000173703
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Dane kontaktowe

centrala: tel.: +48 94 35 260 11
sekretariat: tel. +48 94 35 244 54
fax: +48 94 35 228 72

Telefon Alarmowy: pogotowie ciepłownicze - 993
lub bezpośrednio
+48 94 35 260 11 wew. 58

e-mail: mec@mec.kolobrzeg.pl
serwis internetowy: http://www.mec.kolobrzeg.pl

Godziny urzędowania

w dni powszednie: 7.00-15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 266852
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-27 09:47

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl