Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

 

 

Prezydent Miasta Kołobrzeg, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku (Dz. U. Nr 9, z 1997r., poz. 43 z późn. zm.) w spółkach prawa handlowego, pełni funkcję zgromadzenia wspólników.

 

Aby dowiedzieć się więcej o Prezydencie Miasta Kołobrzeg kliknij tutaj


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-24 08:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-07 14:56
KOMPETENCJE
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
- powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- zatwierdzanie podwyższonego wskaźnika wzrostu średnich wynagrodzeń ponad normę określoną przez Komisję Trójstronną lub Radę Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 1994 roku o renegocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń (Dz. U. z 1995 Nr 1 poz. 2 z późn. zm.),
- zmiany umowy Spółki,
- podwyższenie kapitału zakładowego,
- umorzenie udziałów,
- wyrażanie zgody na zbycie i zastawienie udziałów, a także na przystąpienie nowego wspólnika,
- uchwalanie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki,
- nabycie i zbycie budynków i urządzeń technicznych tj. sieci przesyłowych i rozdzielczych, źródeł ciepła bez osprzętu oraz opiniowanie wysokości cen i opłat za usługi użyteczności publicznej,
- sprawy przewidziane w art. 210 i 228 pkt 2-5 kodeksu spółek handlowych,
- rozwiązanie, likwidacja, połączenie spółki w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wyrażającej zgodę na rozwiązanie, likwidację lub połączenie spółki,
- przystąpienie do innych organizacji gospodarczych,
- utworzenie filii, oddziału itp.
- odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu,
- powołanie przedstawiciela Zgromadzenia Wspólników do zawarcia umów cywilnoprawnych (kontraktów) lub umów o pracę z osobami wchodzącymi w skład Zarządu spółki,
- zatwierdzenie regulaminów pracy Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej,
- zatwierdzanie planów uciepłowienia miasta, planów rozwoju w zakresie działalności statutowej spółki, planów techniczno finansowych spółki.

drukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-24 09:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-02-13 09:05

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel: (094) 35 260 11 wew. 45,
e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2708
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-07 14:56

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-11-275
REGON: 330259604
KRS nr: 0000173703
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Dane kontaktowe

centrala: tel.: +48 94 35 260 11
sekretariat: tel. +48 94 35 244 54
fax: +48 94 35 228 72

Telefon Alarmowy: pogotowie ciepłownicze - 993
lub bezpośrednio
+48 94 35 260 11 wew. 58

e-mail: mec@mec.kolobrzeg.pl
serwis internetowy: http://www.mec.kolobrzeg.pl

Godziny urzędowania

w dni powszednie: 7.00-15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 266409
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-27 09:47

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl