Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

W dniu 17 marca 2011 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę korzystania przez pracowników z telefonów służbowych oraz połączeń telefonii stacjonarnej wokresie od 1.07.2010-31.12.2010.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-18 14:07

Protokół z kontroli.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-18 14:13

W dniu 28 kwietnia 2011 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła rekontrolę dokonywania zakupów do 14000 Euro realizowanych w Spółce, a także sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych w Protokole Nr 4/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-18 14:11

Protokół z kontroli.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-18 14:15

W dniu 17 października 2011 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę sprzedaży usług pochodzących z ośrodka "Giga"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-18 14:17

Protokół z kontroli.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-18 14:17

W dniu 22 marca 2012 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę wybranego zamówienia publicznego z ostatniego kwartału 2011 realizowanego w Spółce.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-18 14:20

Protokół z kontroli.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-18 14:20

W dniach 20-31 sierpnia 2012 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę w zakresie gospodarowania nieruchomościami Spółki.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-18 14:22

Protokół z kontroli.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-18 14:22

W dniu 15 lipca 2013 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę w zakresie ponoszonych przez Spółkę kosztów reprezentacji.2010 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-29 09:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-29 09:43

Protokół z kontroli

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-29 09:42

W dniu 18 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę Spółki  w zakresie wybranych przetargów w ramach zamówień publicznych przeprowadzonych w 2013 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-29 09:47

Protokół z kontroli

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-29 09:47

W dniu 31 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę wskaźnika wynagrodzeń od 01.01.2013 do 30.11.2013

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-29 09:51

W dniu 15 lipca 2013 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę w zakresie ponoszonych przez Spółkę kosztów reprezentacji.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-03 12:47
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-29 09:52

W dniu 5 maja 2014 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę w zakresie wydatków z funduszu socjalnego ze szczególnym uwzglednieniem dodatkowych badań profilaktycznych.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-30 07:05

Sprawozdanie z kontroli

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-30 07:03

W dniu 7 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę w zakresie przeterminowanych płatności w okresie 1.07.2012 do 30.06.2013 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-30 07:08

Sprawozdanie z kontroli

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-30 07:08

W dniu 9 września 2014 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę dotyczącą postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia na "Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Komputerowego dla MEC Kołobrzeg sp.  z. o.o."

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-10 12:36

Sprawozdanie z kontroli Rady Nadzorczej z dnia 22 grudnia 2014 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-10 12:37

W dniu 15 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę dotyczącą organizacji i wybory wycieczki dla pracownikow spółki.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-13 12:58

Sprawozdanie z kontroli

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-13 12:58

W dniu 5 maja 2015 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę dotyczącą postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia na "Remont sieci cieplnej - wymiana izolacji"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-25 08:03

Sprawozdanie z kontroli.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-25 08:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-25 08:03

W dniu 27 lipca 2015 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę dotyczącą windykacji przeterminowanych nalezności klientów MEC

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-23 10:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-23 10:20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-23 10:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-23 10:18

W dniach  4-6 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę dotyczącą dwóch postępowań w sprawie udzielenia zamówienia :
1) Postępowanie nr 19/2015 pn. "Zakup wraz z dostawą materiałów z rur preizolowanych do budowy sieci cieplnych"
2) Postępowanie nr 26/2015 pn. "Awaryjna wymiana sieci cieplnej wysokich parametrów z rur preizolowanych"

drukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-13 08:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-13 08:07

Sprawozdanie z kontroli

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-13 08:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-13 08:15

W dniu 15 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę dotyczącą windykacji przeterminowanych nalezności klientów MEC

drukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-13 08:19

Sprawozdanie z kontroli

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-13 08:20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-13 08:20

W dniach 15- 29 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę dotyczącą postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia na "Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Komputerowego dla MEC Kołobrzeg sp.  z. o.o."

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-25 13:35

Sprawozdanie z kontroli

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-25 13:32
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-25 13:35

W dniach 16 i 22 września 2016 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę dotyczącą oceny merytorycznej i formalnoprawnej zawieranych umów w oparciu o udostepnioną dokumentację w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-02 10:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-02 10:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-02 10:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-02 10:14

W dniu 31 października 2016 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę Spółki  w zakresie wybranych przetargów w ramach zamówień publicznych przeprowadzonych w 2016 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-04 12:59

Sprawozdanie z kontroli.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-04 12:55
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-04 12:55

W 12 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę dotyczącą delegacji służbowych osób zatrudnionych w Miejskiej Energetyce Cieplnej w Kołobrzegu w roku obrachunkowym 2015/2016.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-25 11:52
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-25 11:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-25 11:52

W dniu 25 października 2017 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę Spółki  w zakresie wybranych przetargów w ramach zamówień udzielonych w 2017 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-29 13:00

Sprawozdanie z kontroli.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-29 12:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-29 12:58

W dniach 12 oraz 16 marca 2018 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę w zakresie użytkowania samochodów do celów służbowych za rok obrachunkowy 2016/2017

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-20 09:51

Sprawozdanie z kontroli 16.04.2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-20 09:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-20 09:51

Sprawozdanie z kontroli.

W dniu 15 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę dotyczącą przeterminowanych należności i wykonania zaleceń pokontrolnych za rok obrachunkowy 2016/2017.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-30 11:20

Sprawozdanie z kontroli.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-30 11:20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-30 11:20

Kontrola Rady Nadzorczej z 14 grudnia 2018 r.

W dniu 14 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę Spółki  w zakresie wybranych przetargów w ramach zamówień udzielonych w 2018 r.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-29 07:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-29 07:29

Sprawozdanie z kontroli.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-29 07:27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-29 07:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-29 07:29

Kontrola Rady Nadzorczej z 28 maja 2019 r.

W dniu 28  maja 2019 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę Spółki  w zakresie wybranych zagadnień remontowych i inwestycyjnych z okresu obrachunkowego 2017/2018 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-25 14:05

Protokół z kontroli.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-25 14:05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-25 14:05

Kontrola Rady Nadzorczej z 8 i 9 lipca 2019 r.

W dniach 8 i 9 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę Spółki  w zakresie  dotyczacym prac Komisji Socjalnej i wydatkowania środków Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-09 13:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-09 13:08

Sprawozdanie z kontroli.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-09 13:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-09 13:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-09 13:07

Kontrola Rady Nadzorczej przeprowadzona w okresie od 12 do 23 sierpnia 2019 r.

W dniach od 12 do 23 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę Spółki  w zakresie  dotyczacym zasad tworzenia i wykorzystania funduszu nagród Prezesa Zarządu  oraz funkcjonujacego w Spółce Regulaminu Organizacyjnego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-27 07:46

Sprawozdanie z kontroli z dnia 23 września 2019 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-27 07:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-27 07:46

Kontrola Rady Nadzorczej z 17 i 18 wrzesnia 2019 r.

W dniach 17 i 18 wrzesnia 2019 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę Spółki  w zakresie  dotyczacym dotyczącym funkcjonowania Ośrodka "GiGa"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-22 13:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-22 13:10

Sprawozdanie z kontroli.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-22 13:11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-22 13:11

Kontrola Rady Nadzorczej od 22 do 24 stycznia 2020 r.

W dniach od 22 do 24 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę Spółki  w zakresie  dotyczacym dotyczącym funkcjonowania Ośrodka "GiGa"

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-27 09:48

Sprawozdanie z kontroli.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-27 09:47
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-27 09:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1965
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-27 09:47

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-11-275
REGON: 330259604
KRS nr: 0000173703
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Dane kontaktowe

centrala: tel.: +48 94 35 260 11
sekretariat: tel. +48 94 35 244 54
fax: +48 94 35 228 72

Telefon Alarmowy: pogotowie ciepłownicze - 993
lub bezpośrednio
+48 94 35 260 11 wew. 58

e-mail: mec@mec.kolobrzeg.pl
serwis internetowy: http://www.mec.kolobrzeg.pl

Godziny urzędowania

w dni powszednie: 7.00-15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 266825
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-27 09:47

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl